Φοροτεχνικό Γραφείο Κορσιάνος Διονύσης
  • Home
  • News-Updates
  • ΜΥΦ - Η νέα απόφαση: Υποβολή εκπρόθεσμων καταστάσεων και ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων

ΜΥΦ - Η νέα απόφαση: Υποβολή εκπρόθεσμων καταστάσεων και ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων

ΜΥΦ - Η νέα απόφαση - Υποβολή εκπρόθεσμων καταστάσεων και ακύρωση πράξεων επιβολής προστίμων

Ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών ΜΥΦ για τα έτη 2015, 2016 και 2017 - Ακύρωση προστίμων


Με τη νέα απόφαση Α.1177/2021 τροποποιείται η ΠΟΛ.1022/2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», ως ακολούθως:

→ Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τα ημερολογιακά έτη 2015, 2016 και 2017, θεωρείται ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.
Για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, θεωρείται ως μία δήλωση η υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών καταστάσεων που αφορούν το ίδιο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του πλήθους των υποβληθεισών καταστάσεων, καθώς και του πλήθους των τροποποιούμενων στοιχείων σε κάθε μια από τις καταστάσεις αυτές».

→ Μετά την παρ. 4 του άρθρου 4 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«Πράξεις επιβολής προστίμου που τυχόν έχουν εκδοθεί από 1-1-2020 και έως τη δημοσίευση της παρούσας και αφορούν στην υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για τα ημερολογιακά έτη 2015 και επόμενα, εφόσον έρχονται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρ. 4 ακυρώνονται οίκοθεν από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε την προαναφερόμενη πράξη ή σε περιπτώσεις κατάργησης ή αναστολής λειτουργίας της εν λόγω Δ.Ο.Υ., από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας υποδοχής, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 63Β του ν. 4174/2013. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίμων επιστρέφονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 4174/2013 και 83 του ν.δ. 356/1974.»

Δείτε την απόφαση Α.1177/2021 και την κωδικοποιημένη ΠΟΛ.1022/2014 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/55656/myf-h-nea-apofash-ypobolh-ekprooesmwn-katastasewn-kai-akyrwsh-praxewn-epibolhs-prostimwn

Who we Are

Korsianos Business and Tax Horizon, was founded in Athens in 1977, providing high quality tax and accounting services.
Since 1991, we are based in Argostoli, Kefalonia providing excellent services on tax and accounting, payroll, inheritance tax, property tax, non-resident issues, as well as on specialized financial issues.

Read More

certificationGDPR certification
Please contact our Data Protection Officer (DPO) for complaints about privacy or claims regarding your rights.

Address

Korsianos Business and Tax Horizon
Ambatielou 13, Argostoli GR28100 | KEFALONIA

+30 26710 25717, +30 26710 29097
+30 26710 25142
[email protected]
Mon.-Fri.: 8:30-15:00 & 18:00-21:00